vn-rom vn-rom1
  • USA
  • https://vn-rom.net/thong-tin-ve-oppo-a79-5g/
  • OPPO A79 5G là một trong những chiếc điện thoại thông minh đầu tiên tích hợp công nghệ 5G, mang lại tốc độ truy cập internet nhanh chóng và mạnh mẽ. Điều này giúp người dùng trải

  • Joined on 2024-03-23